0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

SOFA PI-34

62,000,000 

(Giá set gồm sofa 2 chỗ 2M1 & đôn, mẫu da HB 50%)

Các sản phẩm trong bộ :

  • Sofa 2 chỗ 2m1 (2100 x 930 x 910mmH) – (Giá : 51,900,000₫)
  • Sofa 2 chỗ 1m9 (1980 x 930 x 910) – (Giá : 49,200,000₫)
  • Sofa 2 chỗ 1m7 (1790 x 930 x 910mmH) – (Giá : 46,500,000₫)
  • Sofa 2 chỗ 1m5 (1580 x 930 x 910mmH) – (Giá : 43,400,000₫)
  • Sofa đơn (1000 x 930 x 910mmH) – (Giá : 29,100,000₫)
  • Ghế đôn (800 x 600 x 340mmH) – (Giá : 10,100,000₫)

Liên hệ để biết thêm chi tiết về giá của các mẫu da khác

In stock ,

Mô tả